Biblioteknik

Biblioteknik Dijital Yayıncılık Hizmetleri ve Teknolojileri Ltd. Şti.

Adres: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No: 5, Nejat Eczacıbaşı Binası, 34433 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 216 348 16 85

E-posta: bilgi@biblioteknik.com

Ticaret Sicili: İstanbul 947426

Vergi Dairesi: Beyoğlu 1690545236

Mersis No: 0169054523600012

İletişim Formu