TÜBİTAK 5000 – Bütçe Hazırlığı

Bu bölümde TÜBİTAK 5000 akademik e-kitap ve e-ders projeleri hazırlama aşamasında bütçe kısmında dikkat edilmesi gereken temel konular ele alınıyor. Konuşmanın tam metni şöyle:

Merhaba,
Bu bölümde proje bütçenizi hazırlarken dikkat edilmesi gereken başlıkları ele alacağız.

Proje destek bedeli, kitabın zenginleştirme öğelerinin hazırlanması ve EPUB3 formatında gerçekleştirilmesini amaçlayan hizmet alımlarını, telif ödemelerini, BÖTE uzmanından alınacak hizmeti ve diğer giderleri kapsamaktadır.
Laboratuvar ve deney malzemesi, sarf malzemesi harcamaları destek üst limitinin %10’unu geçemez.
Proje kapsamında hizmet alımları harcama kaleminde “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı” bulundurulması zorunlu değildir ancak tavsiye edilmektedir.
Makine-teçhizat alımları destek kapsamı dışında tutulmuştur.
Desteklenecek kalemlerin detayları EK-5’te detaylı oalrak listelenmiştir.
Bu kalemlerin içinde öğrenme nesnelerinin hazırlanması ve teliflerinin ödenmesi ile bunların EPUB3 formatında bir araya getirilmesi hizmeti ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle doğru bütçe verebilmek için öncelikle çözüm ortağınızı belirlemeli ve birlikte yapacağınız ön çalışma sonrasında tüm zenginleştirme öğelerini ele alarak size proforma fatura sağlamalarını istemelisiniz. Hizmet almayı düşündüğünüz firma ya da üniversite içi birimlerle bu çalışmayı yapmalı ve giderleri kalem kalem ortaya koymalısınız.
Ancak böyle bir ön çalışma sonrasında gerçekçi bütçe oluşturabilirsiniz. Bunu yapmazsanız, olması gerekenden yüksek bütçe vererek projenizi başvuru aşamasında riske atabilirsiniz ya da düşük bütçe vererek projenizin gerçekleştirilmesi aşamasında zorlanabilirsiniz. Lütfen tahminlere dayanarak bütçe yapmayın.

İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Sorularınız ve projeleriniz için dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

Projeleriniz için beklemeyin

0216 348 16 85 Hemen iletişime geçin